Startsida

På Kraftverksvägen, centralt för industrierna i Stenungsund erbjuder vi härmed tjänster inom Materialhantering och QA/QC-Projektdokumentation.
Vår ambition är att underlätta och skapa möjlighet att effektivisera materialflödet från beställning fram till montage och överlämning till slutkund.
Detta ska vi göra genom att specialisera oss på hantering av material samt dokumentation i projektform som nybyggnation, revisionsstopp, uppgradering av befintlig anläggning etc. Där är det viktigt att kunna hålla reda på vilket material som skall användas, att det material som skall användas finns, att rätt material lämnas ut i tid samt uppföljning av material- och svetsdokumentation.
Vi har över 600m² uppvärmda lagerlokaler fördelat på två separata hallar.
De benämns Lagerhall #2 och Lagerhall #3 där vi hanterar rördelar, bult, ventiler, packningar och annat material som är i behov av visstidsförvaring.
Utöver lagerhallarna har vi 2000m² utomhusyta där rör och mindre känsligt material som t.ex. glidskor, balk etc. kan förvaras.
Hela området är inhägnat och bevakas av ronderande vaktbolag.