Projektlagerhantering

I Lagerhall #3 erbjuder vi tjänsten Projektlagerhantering där vi tar emot projektrelaterat material. Denna tjänst innebär att allt material i form av rördelar, rör, ventiler, bult etc. som tas emot kontrolleras mot materialcertifikat och inköpsorder/följesedel för att säkerställa att rätt material levererats. Efter kontroll läggs materialet upp i pallställ för vidare hantering i form av orderplockning enligt MTO/ISO vilket betyder att varje plockorder packas separat. Detta för att ha kontroll på att rätt material kommer till rätt ritning. Varje order plockas per Förtillverkning resp. Montage och medför att montagematerialet inte levereras till verkstaden utan istället skickas till Site enligt fastställd tidplan. Då materialet kontrolleras mot materialcertifikaten registreras även charge/heatnummer i separat datafil och kan då lätt kopplas till rätt certifikat vilket underlättar spårbarheten vid sammanställning av dokumentationen. Materialcertifikat och datafiler ligger tillgängliga via Internet och kan därför enkelt laddas ner och kontrolleras av berörda parter. Tjänsten baseras på att man hyr Projektlagerhallen som grund och hanteringen av materialet debiteras enligt ”Prislista Materialhantering”. I hyran ingår 300 fasta pallplatser samt 700m² markyta utomhus för t.ex. rörhantering. Här erbjuder vi våra tjänster när en rörentreprenad skall utföras och Ni saknar resurser.
Om en rörentreprenad skall utföras samtidigt som Ni har ett arbete i verkstaden och Ni inte har plats att förvara och hantera förtillverknings/montage-materialet så kan Ni mellanlagra materialet hos oss. Vi utför då mottagningskontroll, granskar materialcertifikaten, scannar och arkiverar dessa digitalt samt packar materialet efter MTO/ISO för att göra arbetspaketen leveransklara mot avrop enligt tidplan.
Prissättning enligt à-prislista för total kostnadskontroll av materialhanteringen.