QA/QC-Projektdokumentation

Vi utför svetsdokumentation med materialuppföljning enligt EN13445, EN13480 och EN1090. Vi har tidigare erfarenhet från Kärnkraftsindustrin och Petrokemisk industri med revisionsstopp, nybyggnationer etc. hos bl.a. St1 Refinery Göteborg, Nynas Nynäshamn, Preemraff Göteborg, Preemraff Lysekil, Perstorp Oxo Stenungsund, Neste Oil Finland, Borealis Kracker Stenungsund, Borealis Polyeten Stenungsund och Petro Port Stenungsund, OKG III Oskarshamn, Olkilouto 3 Finland.
♦ Vi skapar arbetsmappar/dokumentationsunderlag för tillverkning och uppföljning vid tillverkning av rörisometrier, stål, och tryckkärl. Mapparna innehåller försättsblad, wps, punchlista, svetsnumrerad isometri (bubblad), svetsuppföljning, materialuppföljning, tryckprovningsprotokoll, as-builtmall, flänsdragningsprotokoll etc. Vi gör även testpacksunderlag med isometrier och uppmärkta P&ID för tryckprovning.
♦ Vi följer upp förtillverkningen och installationen och för in uppgifter i dokumentationen inför godkännande av Beställare och 3:e part.
♦ Vi sammanställer slutdokumentation inför överlämning. Då materialet är en en stor del av det som dokumenteras är det kvalitets- & kostnadsmässigt mest effektivt att utföra mottagningskontroll ihop med framtagningen av arbetsmapparna. När materialet till respektive ritning plockas samman för vi in rördelarnas chargenummer i materialsammanställningen direkt. Vi kan hjälpa Er vid följande scenarior med hela eller delar av våra tjänster:

♦ När Ni behöver materialberedning/hantering för att Ni inte har egna resurser tillgängliga.

♦ När Ni har en tillfällig peak och behöver extra resurser som t.ex. inför TA/Revisionsstopp, projekt och liknande.

♦ Om ett nytt projekt måste påbörjas innan pågående projekt ännu inte är avslutat.
♦ När Ni behöver logistikhantering från ritningsunderlag fram till färdiga rörspools.

♦ Eller helt enkelt för löpande arbeten.
Optimera produktionsflödet och lägg Er materialmottagning/hantering hos oss där vi gör i ordning arbetspaket med material och Era ytor blir rena produktionsytor.